• Kinh nghiệm làm việc 2 năm
 • Dạy: tiếng anh
 • Nói: tiếng nga, tiếng ukraina, tiếng anh
 • Sở thích: english drawing friends music
 • Học 5 - 14 tuổi
 • (151)
Không dành cho các học sinh mới

Đánh giá

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giới thiệu về tôi

I'm a positive and always smiling person. I love kids and English. Teaching is my passion. I'm really a funny person and like different games, interesting tasks, and active lessons.

Học vấn
 • 20192021
  National University "Ostroh Academy"

  Foreign philology

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc
 • 20192021
  online school

  tutor

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2021 Đã xác nhận chứng chỉ
  All Right Teacher Training - All Right