Anna M.

Anna M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

494 reviews

Professional Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 10 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2005 – 2010

  Kamianets-Podіlskyi National Ivan Ohiienko University

  BA in teaching English as a foreign language

Kinh nghiệm làm việc

 • 2012 – 2022

  English tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

 • 2014

  TKT (Teaching knowledge test) Modules 1, 2 and 3 - Cambridge

  Module 1,2,3

 • 2018

  TKT: Young learners - Cambridge

  TKT: Young Learners является одним из модулей экзамена ТКТ, который разработан для преподавателей, занимающихся обучением детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Teacher video cover
Hi there! My name is Anna. As a qualified teacher of English, I have been teaching children since 2010. I believe that every child is unique so I always tailor lessons to each student’s needs and interests. In my classes children acquire English through games, songs, stories, and Total Physical Response. I think teaching is one of the most rewarding professions and seeing a student’s ability to speak English with confidence is a fantastic experience.
 • Kinh nghiệm làm việc 10 years
 • Học từ 6 đến 15 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina, tiếng ba lan
Không dành cho các học sinh mới