Aleksandra M.

Aleksandra M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

59 reviews

Professional TOEFL, IELTS, Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 4 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2005 – 2011

  Faculty of Philosophy science

  Psychology

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2016 – 2018

  Vip Abc

  Online ESL teacher

 • 2018 – 2019

  Ignis New Education

  Public school teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2017

  TEFL Certificate of completion - TEFL Professional Development Institute

  120h Teaching English as a foreign language

 • 2019

  140 h TESOL & TEYL - Teach International

  Teaching English of Speakers of other languages Teaching English to Young learners

Teacher video cover
My name is Alexandra, and I would be very happy to meet you! I am a certified teacher with 4 years of experience, and I enjoy my job very much, girl. I have conducted classes with different age groups, but mainly children. I am also a proud mother of a girl and a guardian of one little Pomeranian! My hobbies are reading and writing and I like to share all of this with my students!
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng serbian bản ngữ, tiếng nga
Không dành cho các học sinh mới