Anna S.

Anna S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

511 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2024

  National University of Ostroh Academy

  RGL( ESL teacher - interpreter)

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2021

  EnglishDom

  English tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  Certificate of graduation for completing All Right teacher training - All Right

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Anna. I consider myself as an open-minded, ambitious, flexible person. Because I’m happy to be on a steep learning curve. I’m old hand in English, and I have been studying English all my life. At university, I already had a course in psychology and pedagogy, so I know how to work with children and people in general. Working with children is my cup of tea. For me, it’s amazing to encourage people to learn foreign languages. We play interesting games, and even sing sings with my students. I also like reading books and listening to music.
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 17 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng nga, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh
Đặt lịch học