Andreea C.

Andreea C. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

2 reviews

Professional IELTS, Dạy cho người trưởng thành, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 8 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2017 – 2022

  UBB

  Psychology

  Bachelor's

 • 2021 – 2023

  Political Sciences School

  Political Sciences & International Relations

  Master's

Kinh nghiệm làm việc

 • 2014 – 2022

  Bibo Global, Shakespeare School

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  TEFL Certificate - TEFL Academy

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
I am an English teacher & psychologist with years of experience in the field. I love working with children and adults, I make my classes fun and interractive and I like to get along with my students. I hope I will make myself useful in your learning process and I'm very pleased to meet you! :)
 • Kinh nghiệm làm việc 8 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tây ban nha, tiếng rumani bản ngữ
Đặt lịch học