• Kinh nghiệm làm việc 2 năm
 • Dạy: tiếng anh
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga, armenian
 • Sở thích: singing drawing handicrafts
 • Học 3 - 14 tuổi
 • (270)
Đặt lịch học

Đánh giá

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giới thiệu về tôi

Hello everyone. My name is Rima. I am a 24 year old English teacher from Armenia. I graduated Shirak State Pedagogical University the faculty of foreign languages. I have been teaching English since I was a student. I have two years of working experience. I can’t wait to share my experience with you, so I hope to see you in my class.

Học vấn
 • 20152019
  Shirak State University

  English teacher

  Bachelor’s degree

Kinh nghiệm làm việc
 • 20202022
  Freelance

  English Tutor

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2019 Đã xác nhận chứng chỉ
  English teacher - Shirak State University