Jessileth A.

Jessileth A. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

148 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, IELTS, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2013 – 2017

  Cebu Normal University

  Education

  Bachelor of Secondary Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2017 – 2022

  51talk International Inc.

  Online teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2017

  Bachelor of Secondary Education - Cebu Normal University

 • 2021

  Teaching of English as a Foreign Language - TPDI

Teacher video cover
Hi there! I am Jessileth. Please call me Jessi. I am a licensed professional teacher and TEFL certified. I have been an online English teacher for 5 years and counting. I used to teach from ages 3 years old and above. I also teach low-level learners to advanced learners. I love teaching because I love learning. I attended special training and webinars that helped me become a more effective teacher. What makes me an effective teacher is that I make sure that my lessons are fun, interactive, and interesting. With that being said, "I believe learning never exhausts the mind".
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 60 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới