• Kinh nghiệm làm việc 9 năm
 • Dạy: tiếng anh (bản ngữ, giọng mỹ)
 • Nói: tiếng anh, tiếng hebrew
 • Chuyên môn: IELTS
 • Sở thích: running traveling
 • Học 3 - 12 tuổi
 • (242)
Không dành cho các học sinh mới

Đánh giá

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giới thiệu về tôi

I am a passionate English teacher! I love my job and I am ready and excited to impart knowledge patiently to my students daily. In my classroom, we learn with respect, enthusiasm and joy! Welcome and enjoy!

Học vấn
 • 20112015
  North West University

  Chemical

  BEng

Kinh nghiệm làm việc
 • 20202022
  OPEN ENGLISH

  ENGLISH TUTOR

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2017
  Master TEFL - Global Language Training