Yuliia S.

Yuliia S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

175 reviews

Professional Teach kids, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2024

  Kyiv National Linguistic University

  Philology and translation

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2022

  Allright

  English tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  Allright certificate of graduation - Allright

Teacher video cover
Hi, my name is Yuliia and i'm nineteen. I'm a third-year student at KNLU. Languages are my passion. I'm learning English and Chinese philology. Also like to teach others, especially children! I have been teaching English for one year and realize that i can't imagine my life without teaching. So, if you are looking for an English teacher who knows how to facilitate the learning process by making it interesting and fun, contact me!
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới