Wafa K.

Wafa K. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

155 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 18 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2000 – 2004

  University of Jordan

  French language and literature

  Bachelor degree

 • 2014 – 2016

  University of Rome Torvergata

  Teaching Italian language

  Master ll level

 • 2016 – 2017

  University of Rome Torvergata

  Teaching English language

  Master ll level

 • 2017 – 2021

  University of Salamanca

  Italian philology

  (PHD)

 • 2019 – 2019

  University of Naples Federico ii

  Course of Contemporary global politics before and after the Arab Spring

  Course

Kinh nghiệm làm việc

 • 2004 – 2022

  Private(Online and Offline)

  Teacher of English, Italian, Arabic as foreign languages.

 • 2004 – 2005

  Lady of Nazareth College Greek Catholic / Jordan

  Teacher of French language

 • 2016 – 2017

  Caritas Concordia Pordenone-Italy

  Volunteer, translator, Listening Center

 • 2019 – 2019

  Open Circle Association L. P. T

  Translator, Cultural and Linguistic Mediator.

 • 2021 – 2022

  My Open School For Cambridge (ONLINE)

  Teacher of Languages

 • 2022 – hiện tại

  Edison School (Online)

  Teacher of Languages

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2004

  Bachelor degree - University of Jordan

 • 2016

  Master ll level - University of Rome Torvergata

 • 2017

  Master ll level - University of Rome Torvergata

 • 2021

  PHD - University of Salamanca

Teacher video cover
My name is Wafa, I am Jordanian Italian, and I have lived in Italy since 2005. I have been a language teacher since 2004, I have a bachelor's degree in French language and literature, I have a master's degree (level ll) in teaching English, and a master's degree (level ll) in teaching the Italian language from a University of Rome Torvergata, I recently obtained a PhD in modern languages (Italian language) from University of Salamanca, I had taught in schools and language centers, I teach online for more than 5 years, I have been teaching online at My Open School For Cambridge and I am currently teaching online (part_time) at Edison School. I like to teach English in an interesting and supportive way, out of routine, I enjoy playing with children while the language learning, it is important to create a convenient and fun environment and follow modern methods that can attract the student such as conversation, singing, playing games and others.
 • Kinh nghiệm làm việc 18 years
 • Học từ 5 đến 15 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ý, tiếng anh, tiếng ả rập bản ngữ
Đặt lịch học