• Kinh nghiệm làm việc 5 năm
 • Dạy: tiếng anh
 • Nói: tiếng anh, tiếng hebrew
 • Sở thích: traveling music cats sport
 • Học 3 - 12 tuổi
 • (20)
Đặt lịch học

Đánh giá

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Giới thiệu về tôi

Hello! Shalom!
My name is Libby. I'm 32 years old and live in Israel.
I've been teaching English for over five years, and I love it!
I have a Bachelor's Degree in Education, including an ESL certificate for young learners, and a Master’s Degree in Educational Counseling for preschoolers.
I teach students from 3 to 12 years old. My lessons are fun and interactive in a calm and warm atmosphere.
We will sing, play, and have a great time together.
If we get lucky, we might even have a furry visitor in our lessons, my adorable cat, Wendy.
I hope to see you soon!

Học vấn
 • 20122016
  Lewinsky College of Education

  ESL certificate for young learners

  Bachelor's Degree in Education

 • 20172019
  Tel Aviv University

  preschoolers

  Master’s Degree in Educational Counseling

Kinh nghiệm làm việc
 • 20162021
  Elementary School

  English teacher and educational consultant

Chứng nhận và bằng cấp
 • 2017
  Bachelor's Degree in Education - Lewinsky College of Education