Marianna P.

Marianna P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

61 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2021 – 2022

  Brigham Young University Idaho

  Teaching English as a foreign language

  TEFL

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2022

  Self employer

  Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  TEFL - Brigham Young University, Idaho

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My name is Marianna and I'm 38 years old. I enjoy traveling around the world, learning about new cultures, seeing new places, and taking pictures and videos of my travels. I am very proactive and I love to enjoy nature, doing sports, hiking mountains, and exploring. I am also fascinated by the English language and teaching. I would love to share my passion with you so we can learn in a fun and enjoyable way, and so be ready to get to know the world!
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ý bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới
Giáo viên đang làm việc tại trường cho đến 25 November 2023