Viktoriia P.

Viktoriia P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

115 reviews

Professional Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2021 – 2024

  Tares Shevchenko National University of Kyiv

  Philology, Korean language and literature, translation, English included

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – now

  All Right School

  Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  Level B2 - Cambrige FCE for Schools

Teacher video cover
Hi! My name is Victoria, I'm young person who is really passionate to teach English. I'm looking forward to find my motivated pupils for whom I can show all perspectives and beauty of English. I'd like to study with you as well and get new expirience of being a teacher for new generations. I passed Cambrige test, so I have an expirience of preparing for such hard but usefull things and will share this information with you what will be my pleasure.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ba lan, tiếng ukraina bản ngữ
Đặt lịch học