Chrissa Y.

Chrissa Y. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

283 reviews

Professional Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • – hiện tại

  University of Mindanao

  Marketing Management

  Bachelors of Science in Business Administration

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2022

  Novakid Inc.

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  Diploma - University of Mindanao Tagum College

 • 2019

  TESOL + TEYL - TEACH INTERNATIONAL

Teacher video cover
Hi! My name is Chrissa Ybanez. I graduated with a Bachelors degree in Business administration major in marketing management but I decided to pursue teaching because I believe it is more fun and rewarding. I have been teaching English for over 3 years now. I have taught students from beginners to advanced. I am also a TESOL and TEFL certified teacher. I am a very friendly and patient person. I love meeting new friends. I love sharing my knowledge in English to other people very much.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 12 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới