Tetiana D.

Tetiana D. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

6 reviews

Professional IELTS, Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 9 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2010 – 2015

  Lviv University

  The English and French language and literature

  Master degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – 2016

  Runa

  The English teacher

 • 2016 – 2016

  NBS Lviv

  B2B specialist, procurement

 • 2016 – 2020

  Lviv University

  English and Business English teacher

 • 2018 – 2021

  Livingston Research

  Content writer

 • 2020 – 2022

  Space Deer, Antischool online

  Online English Teacher

 • 2021 – 2022

  CST, California, USA

  Synchronious interpetation specialist

 • 2022 – 2022

  EnglishDom Online

  Online English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  IELTS -

Teacher video cover
My name is Tetiana, I am 30 yo. I have graduated from Lviv University, the faculty of the foreign languages, the English and French language and literature. The magister degree with honours. I have taken part in Erasmus exchange in Belgiym (Flemish part) and I have been an animator in the children summer camp in the Swiss Alps. My hobbies are: travel. walking in the nature, hiking, amateur photography, drawing, embroidery and learning new foreign languages.
 • Kinh nghiệm làm việc 9 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng pháp, tiếng hà lan, tiếng flemish
Không dành cho các học sinh mới