Barbara S.

Barbara S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

132 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, IELTS, Teach kids teacher with years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 1988 – 2009

  Language School

  Languages

 • 2004 – 2009

  Continuous learning through working experiences in Uk and abroad

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2022

  Self employed ESL Teacher for young learners and adults

  Tefl teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  30 hours Certificate "TEACHING ENGLISH ONLINE" - PREMIER TEFL

 • 2022

  10 hours "VISUAL CLASS" Certificate - PREMIER TEFL

 • 2022

  30 hours Certificate in "Teaching English to YOUNG LEARNERS" - PREMIER TEFL

 • 2022

  310 hours hybrid TEFL COURSE: 180 hours LEVEL 5 TEFL DIPLOMA + Specialist Courses - PREMIER TEFL

Teacher video cover
My name is Barbara, I studied languages in Italy and then I travelled and work abroad dealing with customer service on Cruise ships, training staff and presenting products and services in London. Later I came back to Italy and started to teach English to kids, and adults. I love teaching, having fun with songs and nice characters! I also love walking in the countryside, gardening and dancing with my son, we have lots of fun!
 • Học từ 6 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ý bản ngữ, tiếng pháp, tiếng đức
Đặt lịch học