Sabina T.

Sabina T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

125 reviews

Professional TOEFL, Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2014 – 2018

  Solomon Halita Highschool

  English

  Philology

Kinh nghiệm làm việc

 • 2016 – 2018

  Kindergarten Teaching

  Voluntary

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2018

  Philology - Highschool Solomon Halita

Teacher video cover
I am a very pozitive person, always motivated to become a better version of myself. I like to teach because it's an opportunity to share fun and knowledge to people around me. I'm trying to give 100% in everyhing I do.
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 12 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng rumani bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới