Jenn E.

Jenn E. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2018

  Saint Louis University

  Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) strand

  Senior High School

 • 2018 – 2022

  Saint Louis University

  Biology

  Bachelor of Science

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – now

  All Right School

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  TEFL -

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
My Name is Jenn, I am a graduate of Bachelor of Science in Biology. I love singing, watching movies, and traveling. I also love teaching kids. Talking with kids makes me happy and excited. Hopefully, I can teach many kids with English as their second language. :)
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới