Weronika Z.

Weronika Z. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

109 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2017 – 2021

  Aberystwyth University

  Masters in Biology in Biochemistry

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2022

  Hywel Dda University Health Board Health

  Medical Devices Training Administration Assistant

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  Graduation Certificate - Aberystwyth University

 • 2023

  Teaching English as a Foreign Language (TEFL) -

 • 2023

  Teaching English as a Foreign Language (TEFL) -

Teacher video cover
Hi! My name is Weronika. I graduated with Masters in Biology with a biochemistry scheme from Aberystwyth University in the UK. I completed my studies in the year 2021. I really love teaching and want to share my passion for English with new students. During my lessons we play games, tell stories and even dance. I also love photography and walking my beautiful dog Astrid, which you may meet at one of the lessons.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ba lan bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới
Giáo viên đang làm việc tại trường cho đến 11 December 2023