Esmeralda C.

Esmeralda C. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

5 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, External Independent Evaluation teacher with years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2014 – 2018

  VISAYAS STATE UNIVERSITY

  BOTANY

  BACHELOR OF SCIENCE IN BIOLOGY

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2023

  51TALK, ITUTORGROUP, KYNAFORKIDS, & SPEAKBETTER

  ESL TEACHER

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

 • COLLEGE DIPLOMA AND TELF CERTIFICATE -

Teacher video cover
I am a Licensed Professional Teacher and a 120- hour TELF certified. I have been an English online Teacher for 3 years now. I taught students of various ages from young learners to adults at all levels. I am passionate, patient, flexible, fun, and friendly. So, you will not have me as your teacher but as your friend also. When it comes to my teaching approach, I really like to tailor my teaching approach to the student’s individual needs.
 • Học từ 3 đến 70 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới