Nataliia M.

Nataliia M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

25 reviews

Professional Teach kids teacher with years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2020

  LCC International University

  English

  English courses

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2022

  Privat School "Svitogliad"

  Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  AllRight teacher - AllRight english school

Teacher video cover
Hi! My name is Nataliia, I teach English to children and teenagers. As a teacher, I have an enthusiastic outlook on my job, I like seeing my students become independent in using new language skills. Also, I have a great sense of achievement, so my students usually adopt this feeling and become even more goal-oriented than ever before. In the lessons, we will learn English by playing games, and singing, if you are interested, book a lesson with me and let's discover the English language together.
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng nga
Không dành cho các học sinh mới