Yuliia P.

Yuliia P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

105 reviews

Professional Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2024

  Ostroh Academy

  Foreign filology

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2022

  Online School

  Teacher, tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Certificate of Graduation - AllRight

Teacher video cover
I am a student in the third course at the Faculty of Romance and Germanic Languages and plan to become a teacher. I have been studying English at an advanced level for 6 years. I’m polite, friendly and funny person, at the same time I am demanding. I easily can find a language with children.
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới