Ivanka V.

Ivanka V. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

43 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2021 – 2025

  Megu

  English philology

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2022

  English school

  Tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Teacher's training - Allright school

Teacher video cover
Hi,everyone! I'm Ivanka-your best English-tutor. Sign up for a lesson with me and you will fall in love with English like me. My lessons are easy and relaxed.I promise you will like it! See you!
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 12 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng nga
Không dành cho các học sinh mới