Eri A.

Eri A. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

142 reviews

Professional IELTS, Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2022

  Ean University

  Communication

  Cultural Management

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – 2023

  Independent

  Personalized English tutoring

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2014

  Cambridge ESOL English Certificate B1 - Cambridge

 • 2017

  DELF B1 - French Alliance

 • 2018

  PLIDA B1 - Dante Alighieri

 • 2018

  High school diploma - Fundación Colegio Emilio Valenzuela

 • 2022

  EF SET CEFR ENGLISH C2 CERTIFICATE - EF

 • 2022

  Bachelor's degree - EAN university

 • 2023

  IELTS English C1 certificate - British Council

Teacher video cover
Hello!! My name is Eri, I have a certified C1 english level from Ielts, and I have been working as an english teacher for five years. I have experience in virtual and in-person environments teaching kids from 3 to 15 years old and young adults. Through this years I have learnt a lot of tools to help kids to reach their full potential with languages through a different and fun methodology focused on their interests. In our classes we are going to learn english not only to improve your kid's grades at school, but for their life. My goal is that every time your kid feels more and more comfortable and sees that learning english can also be fun and easy. I'm very excited to be a part of your kid's learning journey, let's start!
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 15 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ý, tiếng pháp, tiếng tây ban nha
Đặt lịch học