Yuliia P.

Yuliia P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

109 reviews

Professional Teach kids teacher with years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2023

  Drohobych State Pedagogical University

  Secondary Education

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2022

  Health and Entertainment Camp

  Educator

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  for completing the course "All Right Teacher Training" - All Right

Teacher video cover
My name is Julia. I am 21 years old and I’m from Ukraine. Since 2019 I am a student of a Pedagogical University. Besides, I already have two-years’ experience as an English language tutor and one year of experience as a summer camp teacher. I try to pay equal attention to different learning methods and use tasks for the development of all types of memory. I want to become a friend for the children, learn about their hobbies and interests to know better what topics they like.
 • Học từ 3 đến 9 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới