Yelyzaveta B.

Yelyzaveta B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

86 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2023

  Luhansk National University named after T.G. Shevchenko

  Philology (Chinese, English)

  bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2020

  "YES" Development Center

  English teacher

 • 2021 – зараз

  IT STEP SCHOOL

  Chinese teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  All Right Teacher Training - All Right

Teacher video cover
Hi! My name is Elizabeth and I`m your english teacher! I adore learn and teach languages. I prefer to make friendly atmosphere on my lessons and motivate my student to became fluent step by step. See you on my classes!
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 7 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh, tiếng trung, tiếng slovak
Đặt lịch học