Clarry C.

Clarry C. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

147 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2018 – hiện tại

  TEFL Fullcircle

  English Teaching

  TEFL CERTIFIED

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – 2023

  BlueDomain

  ESL TEACHER

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2018

  TEFL Certificate - TEFL Fullcircle

Teacher video cover
Hello! My name is Clarry. My hobbies are reading books, playing guitar, playing soccer and travelling! I love to teach English and share my knowledge of western culture with eager students. I have a TEFL certificate and about 5 years of teaching experience with both online and classroom settings. I have taught both children and adults ranging in age from 3 to 70 years old. I believe the most effective way to feel comfortable and confident with learning English is to enjoy having conversation with a teacher who guides students in lessons that are fun and interesting with plenty of congratulations and corrections where necessary. I am friendly,engaging and creative to help you learn quickly and most importantly to become a life-long learner.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng pháp, tiếng tây ban nha, tiếng haiti
Đặt lịch học