Rany D.

Rany D. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

59 reviews

Professional TOEFL, IELTS, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids teacher with 8 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2011 – 2015

  University of Baguio

  English major

  Bachelor's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – 2018

  51talk

  Online English Tutor

 • 2018 – 2019

  Talk915

  Online English Tutor

 • 2019 – 2020

  Ivy English

  Online English Tutor

 • 2020 – 2022

  Novakid

  Online English Tutor

 • 2021 – 2023

  Global Step Academy

  Online English Tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  Certificate of TESOL & TEYL - Teach International English Language School

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi! My name is Rany and I'm currently living in the Philippines. I am 26 years of age. I have a bachelor's degree in English and a 140-hour TESOL and TEYL certificate. I have been working as an English teacher since 2015. I have taught all ages and all levels from the Basic Beginner to Advanced students that are almost fluent. Aside from these qualifications, I love teaching English and I love teaching kids. So what are you waiting for? Book my class now so we can learn and have fun at the same time. See you in my class!
 • Kinh nghiệm làm việc 8 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới