Jasmine S.

Jasmine S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

40 reviews

Professional Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2014 – 2018

  ACLC Colleges

  Bachelors Degree of Hotel and Restaurant Management

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – 2023

  Online ESL Teacher

  Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2018

  Teaching English to Speakers of Other Languages - International Open Academy

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! My name is Jasmine. I am 25 years old and I am from the Philippines. I have more than 4 years of experience teaching as an Online ESL teacher. I also have a 120 hour Teaching English to Speakers of Other Languages certificate at International Open Academy. I am an outgoing person who loves interacting with kids.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới