Debora S.

Debora S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

8 reviews

Professional Teach kids, High school graduation examination, TOEFL teacher with 4 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2018

  Professional School

  Tourism

  Hotel and Tourism

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2023

  Palfish

  English Tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  120 hour TESOL /TEFL - World Tesol Academy

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello!🧤 Welcome to All Right 🐡 My name is Deborah. You can call me teacher Deb. I live in Albania with my husband 👫 📚 I am a certified English Teacher. ✅ 120 Hour Tefl Certificate ✅ 120 Hour Tesol Certificate ✅I have more than three years now in Teaching English with different kinds of people, exactly with kids!🤩 My classes are: ✅Fun ✅Interesting ✅Productive 🔗 I have worked as an English tutor at many Companies Online. This mean I am not a new Online English Teacher. 🔗 I am teacher in Sign Language too. But,now is my hobby. 🔗 I love cooking🥘,dancing💃,and singing.🎤 Reading Books📚,listening to music🎶 🔗 I am patient, friendly and understanding to my students.👌🙋‍♀ 🔗 I make classroom interesting and engaging.🦄 🔗 I can teach you phonics,grammar,pronunciation,and sentence structure. I can't wait to meet you 🙋‍♀ and to have fun together🙌📚 Ì LOOK FORWARD SEEING YOU IN MY CLASS ROOM.😃🙈 If you would like a time slot that is not available please FEEL FREE TO MESSAGE ME. Love, Teacher Debora.
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ý, albanian bản ngữ
Đặt lịch học