Emanuela U.

Emanuela U. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

52 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2022

  A.I.Cuza University Iasi Ro

  Pre-school and Primary Education Pedagogy

  Bachelor’s Degree

 • 2022 – present

  A.I. Cuza University Iasi Ro

  Applied Teaching for Primary Education

  Master’s Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2022

  CRU

  Public Relation Assistant

 • 2022 – present

  Richard Wurmbrand College

  Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  Bachelor's degree - A.I. Cuza University

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hey there, language enthusiast! I am teacher Ema and I am so excited to be able to embark with you on this journey of learning such a beautiful language. I am a Bachelor of Educational Science in Pre-school and Primary Education Pedagogy and I have experience working with children aged from 3-11 . I am a cheerful person, responsible and I love using a positive perspective in education. Join my class to dive into the world of English and discover all of it's beauty and richness together!
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng rumani bản ngữ
Đặt lịch học