Diana P.

Diana P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

34 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2024

  Ivan Franko National University of Lviv

  Philology (Germanic Languages (translation: English and Spanish))

  Bachelor's degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – present

  All Right

  ESL teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Certificate of Graduation - All Right Teacher Training

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  Teaching Engliah to Young learners - World TESOL Academy

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! My name is Diana. I`m 19-year-old. I am from Ukraine and I`m four-year student. I am fond of learning foreign languages, especially English. It is very exciting and interesting to share my knowledge with others. I believe that the best teacher is a good friend for a child who can interest and teach something new. I`m waiting for you at our classes.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng tây ban nha
Đặt lịch học