Diana K.

Diana K. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

237 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2024

  National Technical University – «Kharkiv Polytechnic Institute»

  Applied and computational linguistics

  Bachelor

 • 2020 – 2024

  Yaroslav Mudryi National Law University

  Justice

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2022

  Self employed

  English tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  FCE - Cambridge Assessment English

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  All Right Teacher Training - All Right

Teacher video cover
Hi! My name is Diana, and I`m here to introduce the magical world of English to you! Looking forward to meeting you, my friend, so we can learn something new together.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng nga bản ngữ, tiếng anh
Đặt lịch học