Olena Z.

Olena Z. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

233 reviews

Professional teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2023

  National University of Ostroh Academy

  Philology (Germanic Languages and Literature (translation included), first - English

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2023

  Private English tutor

 • 2021 – 2023

  online school "JustSchool"

  English teacher

 • 2022 – 2023

  General secondary education institution "Lyceum of Mankiv"

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  All Right Teacher Training certification - All Right

Teacher video cover
Hi! My name is Olena and I am 20 years old. My students say I am a kind and fair teacher. Your success in learning English is my main goal and I will do my best to help you achieve high results :)
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 4 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga, tiếng ukraina bản ngữ
Đặt lịch học