Daniel M.

Daniel M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

26 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Dyslexia, ASD (Autism Spectrum Disorder), ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder) teacher with years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2008 – 2012

  Universidad Autonoma de Queretaro

  Foreign languages teacher

  Bachelor´s of education degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2023

  Online and in-person private and group lessons

  English and Spanish teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  TESOL certificate - International Open Academy

 • 2023

  ELE Spanish certificate - International Open Academy

Teacher video cover
Hello there! My name is Teacher Dani and I enjoy teaching very much. I love meeting new people and experiencing new cultures from around the world. I have been teaching English and Spanish for more than 2 years online and in-person. I have a TESOL certificate, a Spanish certificate and an Education degree. I like to fill my classes with speaking, listening, vocabulary and grammar activities and I always make sure every class is tailored to your learning goals. If you are looking for a fun, energetic, supportive lesson, I may be the teacher for you. I hope to see you in my class very soon!
 • Học từ 3 đến 99 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tây ban nha bản ngữ
Đặt lịch học