Rome E.

Rome E. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

10 reviews

Professional Teach kids teacher with 4 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2020

  Dansalan College Foundation

  Social Studies

  Bachelor of Secondary Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2023

  Novakid School Inc.

  Online English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  TEFL - TEFL Professional Development Institution

 • 2020

  Diploma - Dansalan College Foundation

Teacher video cover
Hello, everyone! My name is Rome. I am a graduate of Bachelor of Secondary Education Major in Social Studies. I've been Teaching English for 4 years now. I am a TESOL and TEFL certified. I make sure to correct the student if needed because correcting them is important so that they can practice more. I make sure to set a friendly environment in each of my class. I will help you improve your communication skills in English. See you in my class.
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới