Kristal B.

Kristal B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

65 reviews

Professional Teach kids, Dạy cho người trưởng thành teacher with 4 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2023

  Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela

  Human Resource Development Management

  Business Administration

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2019

  Literacy Training Service

  Tutor

 • 2020 – 2021

  ACADSOC LTD

  Tutor

 • 2021 – 2023

  Engoo

  Tutor

 • 2022 – 2022

  TUPAD

  Tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  TEFL - TEFL Professional Development Institute

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! I am Kristal. I am 22 years old. I have a degree of Business Administration major in Human Resource Development Management. I used to be a literacy training service student back in college. I teach children who can't afford to go to school. I also participated in TUPAD in my country where I taught 5 students in elementary how to read and write, both in Filipino and English. I have 3 years of experience in ESL teaching. The youngest student that I've had was 2 years old, and the oldest was in 80's. In my free time, I crochet, making dolls (amirugumis), bags, clothes and others using a hook and a yarn. I love talking to children and especially to help them with their English needs. See you in my class!
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới