Christian A.

Christian A. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

24 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2014 – 2017

  New Era University

  Mass Communication

  Bachelor's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – 2021

  Acadsoc Ltd.

  English Instructor

 • 2021 – Present

  Ivy English

  English Instructor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  TESOL - Acadsoc Ltd.

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi! I'm Teacher CJ and I'm 25 years old. I adore exploring places surrounded by nature. I have a 5-year experience teaching English to kids and adults. My experience in teaching ranges from phonics to Business English. But I love free talk the most because it gives the students more room to express themselves and talk about their interests.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 99 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới