Christine C.

Christine C. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

17 reviews

Professional IELTS, TOEFL, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Teach kids, Dạy cho người trưởng thành, High school graduation examination, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2017 – 2021

  University of Saint Lasalle

  Education

  Bachelor in Secondary Education Major in English

 • 2019 – 2023

  STI WNU BACOLOD

  Hospitality Management

  Bachelor of Science in Hospitality Management

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2021

  51 Talk Limited

  Teacher

 • 2021 – 2023

  Acadsoc Limited

  Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  TEFL - Teachers Records

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2021

  Diploma - University of Saint Lasalle

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  Diploma - STI WNU BACOLOD

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi! I'm Christine. I graduated with a Bachelor's degree in Secondary Education Major In English way back 2021 and Hospitality Management this year (2023). I am friendly and flexible in different kinds or people with different kind of personalities. I am hardworking and always willing to learn. I like meeting new people, travelling, reading books and talk about science and life. I've been an ESL teacher for almost 5 years and teaching gives me a sense of fulfillment wherein I can impart knowledge to my students and also learn from them. I have TEFL and TESOL certificates which helps me to become a good and effective teacher. Our class will be fun and challenging! I hope to see you soon!
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 99 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng trung, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới