Diana Z.

Diana Z. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

12 reviews

Professional teacher with 1 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2020

  Odesa I.I. Mechnikov National University

  English Language and Literature

  Bachelor of Arts

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2020

  Stallions

  Dispatch

 • 2020 – 2023

  Stallions

  Task Manager

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  Bachelor's diploma - Odesa I.I. Mechnikov National University

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello! I am a teacher Diana! I am a Bachelor of Arts in English Language and Literature. I prefer to work with children aged from 5 to 14. English is my inspiration and I want to share it with kids and teenagers. I'm a very cheerful and responsible person and I also can't imagine my job without working with people. Looking forward to starting our classes! Sincerely, teacher Diana
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh, tiếng nga
Không dành cho các học sinh mới