Liza M.

Liza M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

7 reviews

Professional Teach kids, Dạy cho người trưởng thành teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2021

  Palompon Institute of Technology

  Industrial Engineering

  Bachelor of Science

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2022

  Travel Agencies

  Administrative Staff

 • 2023 – now

  All Right

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  Diploma - Palompon Institute of Technology

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  Teaching English as a Foreign Language Course (TEFL) - Teacher Record

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello there! My name is Liza from the Philippines. I love playing badminton and watching movies. I am an experienced ESL teacher with expertise in one-on-one classes. I would love to share my enthusiasm with the learners on this platform. I've been working with diverse learners of all levels for two years. Throughout my career, I've been recognized for my work ethic and effectiveness. I’m greatly passionate about my profession, and I love helping others improve their English skills. I'm thrilled about this opportunity, so I look forward to speaking with you soon.
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 99 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới