Cheryl P.

Cheryl P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

16 reviews

Professional Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2011 – 2015

  Bago City College

  Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2017 – 2019

  51 Talk

  ESL Teacher

 • 2020 – 2022

  Palfish

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  Certificate of Foundations of TESOL - Teach International

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  Certificate of TESOL & TEYL - Teach International

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  TEFL Certificate of Completion - TEFL Professional Development Institute

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi there! My name is Teacher Cheryl, I am from the Philippines. I graduated from Bago City College with a bachelor's degree in Education. I was an ESL Teacher for an online tutoring class for 5 years. I love to meet new people, read books, watch cartoons, and travel, I also like to sing and learn new skills. I also completed my Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Certificate and TESOL Certificate. English is my second language since childhood. I have a neutral American accent and my voice and pronunciation are very easy to understand. I am a C2 level in English. Booking an appointment with me is the best choice to make English learning as fun, interactive, and lively as possible. So what are you waiting for? Book one of my lessons now!
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới