Abegail B.

Abegail B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

17 reviews

Professional Teach kids, IELTS teacher with 4 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2020

  Central Philippines State University

  Science in Criminology

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – 2023

  Education

  Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  Diploma - Central Philippines State University

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  TEFL - Teacher Record

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi, My name is Teacher Abegail or you can call me Teacher Abby for short, Little things about me: Im an English tutor 4 years now with a TEFL certificate which means I'm qualified to teach kids so you are good hands and besides teaching, I do speaking public for 2 yrs now, Ive been helping students from beginner to advance level to improve their English skills, I've tried teaching kids and adults, I would love to help you to improve and make progress and learning from phonics, grammar, pronunciation and up to conversational English, I like to play with kids which shown my interest as well in teaching, I can dance, act, and sing to, making sure that all my lessons are interesting, interactive and informative, I have 13 dogs with different breeds, I trained them especially the K-9 units? and if you love dogs. We can talk and enjoy the lessons anytime in our class. So what are you waiting for? learn with me and let's make English a fun and easy language so come and book a class with me I'll be waiting here see you soon!
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới