Minerva P.

Minerva P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

Professional Teach kids teacher with 6 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2005 – 2010

  Columban College

  Business Management

  Bachelor in Business Management

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2021

  Acadsoc Inc.

  ESL Teacher

 • 2020 – 2023

  Gunwoo Edu

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • Professional Education - Mondriaan Aura College

 • 2023

  TESOL - HaiEnglish

 • 2023

  TEFL - HaiEnglish

Teacher video cover
Hello there! My name is Teacher Minerva, an English Teacher from the Philippines. I have a bachelor's degree in business management and am a licensed Professional Teacher. I am a certified ESL Teacher with TESOL and TEFL certificates. I have had a wonderful experience teaching and sharing my enthusiasm for English for 3 years. I teach students at all levels from kids, teenagers, and adults, mostly from Korea, Japan, China, Vietnam, and Spain. It is an exciting journey as a teacher from different countries. I ensure all my classes are fun, interactive, and engaging. My classes focus on vocabulary, pronunciation, grammar, and building confidence. I encourage my students to have a voice in my class. I am committed to my profession, and I am excited about this opportunity to speak and learn with you soon. So, what are you waiting for? See you!
 • Kinh nghiệm làm việc 6 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới
Giáo viên đang làm việc tại trường cho đến 30 tháng 4 2024