Lovely C.

Lovely C. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

42 reviews

Professional Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2019

  Cebu Normal University

  Elementary Education Major in Special Education

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2020

  Happy Hands Pediatric and Adult Therapy Center

  Special Education Teacher

 • 2021 – 2023

  Christ for Asia International Incorporated

  Private School Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  Diploma - Cebu Normal University

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  Teaching English as a Foreign Language Course (120) - Teacher Record

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello, my name is Lovely! I have been teaching both online and offline settings for almost 2 years and most of my teaching experience are from young learners to adult. It has always been my passion to help kids and adults learn more about English because I believe that learning English doesn't need to be difficult and boring plus you get to meet and play with my friend James. So, do you want to learn more about English, what are you waiting for, I am looking forward to see you in my class, see you soon.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới