Alina M.

Alina M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

6 reviews

Professional Teach kids, Dạy cho người trưởng thành teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2013 – 2018

  Pedagogical University

  Secondary Education

  Master

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – present

  All Right School

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Master's Degree - Pedagogical University

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello my dear new student. I am English teacher who can show you that learning English it’s quite easy and funny. Currently I live near Amsterdam, so I am using English in my daily life. Let’s work on your English together.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 55 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng nga bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới