Viktoriia L.

Viktoriia L. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

24 reviews

Professional Teach kids, Dạy cho người trưởng thành teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2022 – 2025

  Cracow University of Economics

  International Business

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2023

  Preschool "High Five"

  English speaking teacher assistant

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Certificate of Graduation - All Right Teacher Training

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello, my name is Viktoriia and I am the English teacher who will make you fall in love with this language! For almost a year, I worked at the "High Five" preschool in Krakow as an English speaking teacher assistant, and OMG, I love working with children so much! I have also been working as a tutor for about two years. If your kid is two years old and you don’t know if you’re child will be able to learn English at such a young age. I can assure you that your child will love English classes like playing on the playground.👶🏻 If your child is 5-8 years old and you want to be ready for school, sure that your child will be one step ahead of his peers👧🏼 And for my older students, if you are 9-16 years old and you want to improve your skills, let’s do it together in a funny and friendly way 🧑🏽 See you in our classes!🤍
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 45 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng ba lan, tiếng anh
Đặt lịch học