Rajko R.

Rajko R. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

3 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2023

  University of Philology and Arts

  English Language and Literature

  Bachelor of Philology

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – 2023

  Erasmus+ Youth Exchange

  Advisor and Team coordinator

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Youthpass - Erasmus+ Youth Exchange

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello, I am teacher Rajko. I am a new English teacher at All Rihgt where I am teaching children between 3 to 14 years of age. I have a Bachelor degree in Philology (English language and literature) and I am very patient, responsible and dedicated person. Some of my life passions include reading, writing and running. If this sounds good to you, then join my classes to speak English together! I hope to be able to offer you and your child a very pleasant learning experience! Sincerely, teacher Rajko. <3
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng serbian bản ngữ, tiếng đức, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới