Ana M.

Ana M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

885 reviews

Professional Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2013 – 2017

  Teachers' Training Faculty

  Teacher

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2016 – present

  Elementary School

  teacher and English teacher

 • 2016 – present

  In-house

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  120-hour TESOL Course - UNI-Prep

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2020

  TEFL -

  Đã xác nhận chứng chỉ
My name is Ana, and I am 26 years old. I have graduated from a pedagogical department in Belgrade. I worked as a teacher at a primary school, teaching kids from 6 to 15. I love working with kids, and my goal is to make the learning process interesting and fun. Меня зовут Ана, мне 26 лет. Я закончила педагогический факультет в Белграде. Работаю учителем в начальной школе, а также преподавателем английского языка детям от 6 до 15 лет. Мне нравится работать с детьми и моя цель - это сделать процесс обучения весёлым и интересным. Я всегда забочусь о том, чтобы мой ученик чувствовал себя комфортно и радостно на уроке. Так как я закончила педагогический факультет, я хорошо знаю что нужно ребёнку и готова удовлетворить его интерес.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 5 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng serbian bản ngữ, tiếng nga
Không dành cho các học sinh mới