Nadiia O.

Nadiia O. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

23 reviews

Professional teacher with 1 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2024

  Ivan Franko National University of Lviv

  Germanic Languages ​​and Literature (Translation Including), first – English: Translation (English and Second Foreign Languages and Literature)

  Bachelor of Philology

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – now

  Translators without Borders

  Volunteer Translator from English into Ukrainian

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  120 hour Professional TEFL - Teacher Record

 • 2023

  Teach English Now! Teaching Language Online - Arizona State University

Teacher video cover
My name is Nadiia and I am an enthusiastic English teacher with a passion for making language learning enjoyable and effective for young students. As a language lover pursuing my university degree in Linguistics, I strive to turn learning English into an adventure for children, not a chore. With certifications in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) and Teaching Language Online, I know all the tricks to capture young learners' curiosity, imagination, and love for learning. From animated total physical response activities to English singalongs to fun roleplaying games, my lessons feel more like playtime than schoolwork! I hope to see your child in my fun and engaging English classes soon! Please don't hesitate to reach out with any questions in the meantime ;)
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng đức
Không dành cho các học sinh mới